نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی

1_باخودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود .

2_روی سطرنوشته شود.بدون خط خوردگی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.

3_از تیغ و لاک نبایداستفاده کرد.

4_اعدادهمواره در سمت راست نوشته می شوند .

5_آخرین سطر هر واقعه مالی،مربوط به نقل شماره سند حسابداری می باشد.

6_اولین سطر هر صفحه ،منقول از صفحه قبل 

7_آخرین سطر هر صفحه ،نقل به صفحه بعد

8_در قسمت جمع سطور ،دو ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه قبل می باشد .

9_در صورت بروز اشتباه با خودکارقرمز روی اشتباه خط کشیده و صحیح آن را با خودکارمشکی بالای آن درست نماییم.

10_جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشودوبه صفحه بعد منتقل شود.

11_انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفترکل با یک خط مورب بسته شود.

12_در دفترکل ،گردش حساب بدهکار و بستانکاردر انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دوبه عنوان مانده حساب در زیر عددبزرگتر درج می گرددو این مانده به ترازنامه منتقل می شود .

13_دفاتر قانونی یک ماه قبل پایان سال مالی به دست موسسه رسیده که می بایست تکمیل و تا پایان روز کاری31تیرسال بعد به سازمان امور مالیاتی تحویل شوند .

 

شرکت رهام برگه در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ به شماره ثبت: 57670 آغاز به فعالیت نمود. این شرکت باتوجه به تغییرات دنیای امروز و اینکه دیگر کارخانجات با وسعت زیاد و دستگاهای فراوان لزوما جنس باکیفیت و قیمت مناسب ارایه نمیدهند وهمچنین اعتقاد به شعار<کوچک زیباست> که در دنیای کسب و کار امروزه رشد چشمگیری در دنیا داشته است براین باور شدکه بجای پرداختن به راه اندازی کارخانه برش که امری بسیار پر هزینه میباشد و هزینه های بسیاری را به کارخانه های کاغذ تحمیل میکند و باعث بالارفتن قیمت تمام شده آنها میشود این امررا برون سپاری کرده وتمرکز خود رابه نوع بسته بندی و یک سری اقدامات در راستای کاهش هزینه های بسته بندی و همزمان ارتقای آن برای استفاده مطلوب ترو محافظت بهتر از کاغذها معطوف نمود واین امر منجر به پایین آوردن قیمت تمام شده وارایه کاغذ با کیفیت عالی وقیمت مناسب گردید.

  • مدیرفروش: محمد جواد کرمانی
  • 09126897400
  • Rohampaper@yahoo.com
  • Rohampaper@
  • Rohampaper@
  • Rohampaper@
  • Rohampaper@

رهام به معنی شکست ناپذیر و نام پهلوانی ایرانی در قدیم است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رهام برگه می باشد.

طراحی و اجرا: ارتباط گستران پویا